۶ میلیون قطعه مرغ بدلیل گرانی خوراک،کشتار شدند

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از کشتار بالای ۶ میلیون قطعه مرغ طی یک ماه گذشته خبر داد و گفت: با ادامه روند فعلی، در تولید محصولات پروتئینی با چالش مواجه می شویم. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و  مواد بیولوژیک دام به نقل از مهر، ناصر نبی‌پور […]