طیور

ماکیان یا طیور به دسته‌ای از پرندگان اهلی گفته می‌شود که توسط انسانها به منظور جمع‌آوری تخم مرغ یا کشتــار آنها برای گوشـت یا پـر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این پـرندگــان معمولاً از راستـه ماکیـان‌سانـان(از جمله مرغ خانگی، بوقلمون اهلی) و خانواده مرغابیان (از راسته غازسانان) که بخشی از پرندگان آبزی شناخته می‌شود، می‌باشند. بعضی از دیگر پرندگان همچون کبوتر نیز برای گوشتشان کشته می‌شوند.

گـوشــت ماکیــان با ۳۰٪ مصــرف در جهــان پس از گوشـت خــوک (۳۸٪) پرمصـرف‌ترین گوشت می‌باشد.

محصـولات طیور
کنسانتره بوقلمون 5% نوع A.B.C.D رشد افزا

انواع پریمکس های تک ویتامینه برای طیور

مکمل های معدنی و ویتامینه مرغ گوشتی، تخمگذار ، مرغ مادر و سایر طیور

مکمل های معدنی و ویتامینه مرغ گوشتی، تخمگذار ، مرغ مادر و سایر طیور

کنسانتره بوقلمون 5% نوع A.B.C.D رشد افزا

کنسانتره بوقلمون 5% نوع A.B.C.D رشد افزا

کنسانتره تخمگذار پولت

کنسانتره تخمگذار پولت 2.5% و 5% نوع A و B رشدافزا

کنسانتره 2.5% گوشتی

کنسانتره 2.5% گوشتی تک مرحله ای اپتیمم

365

بتائین هیدروکلراید SKYSTONE