نمایشگاه ها
5
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته. مرداد 1402 تهران
1
گرگان شهریور 1398 نمایشگاه تخصصی دام و طیور، شیلات و آبزیان
5
اردبیل شهریور 1397 نمایشگاه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته.
12
تبریز تیر ماه 1397 نمایشگاه بین المللی دام، طیور و داروهای دامپزشکی.
2
گرگان. امرداد 1397 نمایشگاه دام، طیور، شیلات و آبزیان.
DCIM100MEDIADJI_0547.JPG
مشهد. تیر ماه 1397 نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان.