بازگشایی حضوری مدارس با شرایط همه‌گیری کرونا و وضعیت قرمز بسیاری از مناطق کشور همخوانی ندارد

عباس آقازاده، رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به ستاد ملی مدیریت کرونا، با بیان اینکه دستور «بازگشایی حضوری مدارس» با شرایط همه‌گیری کرونا و وضعیت قرمز بسیاری از مناطق کشور همخوانی ندارد، خواهان جلوگیری از بازگشایی حضوری مدارس در همه مقاطع تحصیلی در همه مناطق کشور شد.رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی […]