دانشنامه آرین رشد افزا
کنسانتره های گوشتی
شرکت آرین رشد افزا با توجه به سابقه ی چند دهه واردات کامل ریزمغذی های مورد نیاز تولید خوراک دام و طیور و درک نیاز مرغداران کشور به یک کنسانتره مرغوب، با بهره گیری از متخصصین مجرب تغذیه و پرورش طیور، عزم خود را برای تولید کنسانتره های 2.5 و 5 درصد گوشتی جزم نموده است. از آنجا که نیاز...