کنت

کتابخانه کنت (رشد 5)

این کتابخانه در سال 1394 در فضای دهیاری روستای کنت ، بخش هیدوج، شهرستان سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان تجهیز شده است.
روستا ی کنت 5500 نفر جمعیت دارد. تجهیزات این کتابخانه شامل 2700 جلد کتاب ،7 عدد قفسه، 11 عدد میز و 36 عدد صندلی مطالعه، 1 عدد میز کتابدار و 6 دستگاه کامل کامپیوتر است.
از زمان افتتاح هر سه ماه یکبار مرتب شارژ کتاب انجام شده است. ضمناٌ جهت اجرای طرح تابستانی وسایل این طرح و وسایل بازی های آموزشی توسط انجمن حامی ارسال شده.
از جمله فعالیتهای کتابخانه کنت گسترش ارتباط فرهنگی با دو روستای عشایری(رساندن کتاب ) ، برگزاری کارگاه نقاشی، نمایشگاه صنایع دستی و برگزاری کلاسهای آموزش کامپیوتر است.
برگزاری کارگاه با کتابدار جهت آموزش روشهای موثر در قصه گویی و بلند خوانی در کتابخانه کنت انجام شده است.
کتابخانه کنت جزو کتابخانه های فعال انجمن حامی است.