عوامل موثر بر اندازه تخم‌مرغ

وزن بدن در زمان بلوغ هرچه وزن بدن در سن بلوغ کمتر باشد، اندازه تخم‌مرغ نیز در دوره تولید کمتر خواهد بود نژاد مرغ تخم‌مرغ‌ها در نژادهای سنگین‌تر وزن بیشتری دارند. تولید سالیانه معمولا گله‌های با تولید پایین‌تر، تخم‌مرغ‌های درشت‌تری تولید می‌کنند. بنابراین به حداکثر رساندن میزان تولید تخم‌مرغ در کل سیکل تخم‌گذاری، در مرغ‌های […]