سمینار ها و بازدیدها
asli
خراسان شمالی شهریور 1401برگزاری سمینار معرفی محصولات تولیدی
asli
سبزوار دی 1401 برگزاری سمینار معرفی محصولات تولیدی
Untitled-3
زنجان آبان 1398 برگزاری سمینار معرفی محصولات تولیدی.
در راستای تداوم خدمات مستمر به واحدهای تولیدی و مصرف کننده محصولات شرکت آرین رشد افزا (آرا) و به منظور معرفی علمی جهت شناخت هرچه بهتر خوراک و انواع کنسانتره های تولیدی، سمینار معرفی محصولات تولیدی در تاریخ 1-8-98 با حضور جمعی از مدیران واحدهای تولیدی شهر زنجان و آقای ستار محمدی نماینده شرکت در زنجان، توسط کارشناسان فروش و...
hyhyhyh
سبزوار مهرماه 1398 برگزاری سمینار علمی آموزشی.
سبزوار مهرماه 1398 برگزاری سمینار علمی آموزشی.
yhtyhtyh
نیشابور مهرماه 1398 برگزاری سمینار علمی آموزشی.
نیشابور مهرماه 1398 برگزاری سمینار علمی آموزشی.
photo_2019-08-11_12-35-27
قائمشهر امرداد 1398 برگزاری سمینار علمی آموزشی