عوامل موثر بر اندازه تخم‌مرغ

وزن بدن در زمان بلوغ

هرچه وزن بدن در سن بلوغ کمتر باشد، اندازه تخم‌مرغ نیز در دوره تولید کمتر خواهد بود نژاد مرغ تخم‌مرغ‌ها در نژادهای سنگین‌تر وزن بیشتری دارند.

تولید سالیانه معمولا گله‌های با تولید پایین‌تر، تخم‌مرغ‌های درشت‌تری تولید می‌کنند. بنابراین به حداکثر رساندن میزان تولید تخم‌مرغ در کل سیکل تخم‌گذاری، در مرغ‌های تخم‌گذار به کنترل اندازه نهایی تخم‌مرغ‌ها کمک شایانی خواهد کرد.سیکل تخم‌گذاری تخم‌مرغ‌های ابتدای کلاچ به‌طور معمول درشت‌تر خواهند بود. علت این موضوع صرف مدت زمان بیشتر برای ذخیره زرده و تولید زرده درشت‌تر در تخم‌مرغ‌های ابتدای کلاچ است. درجه حرارت محیط مرغداری حرارت به‌عنوان عامل محیطی تأثیر معنی‌داری بر روی وزن تخم‌مرغ دارد. مقدار مصرف خوراک با افزایش حرارت کاهش می‌یابد و مصرف آب روبه فزونی می‌گذارد. نور سالن مرغداری امروزه برای بالا بردن راندمان تخم‌گذاری و وزن تخم‌مرغ‌ها از برنامه‌های خاص نوری در داخل مرغداری‌ها استفاده می‌نمایند. باتوجه به اینکه طول روز ۱۴ پا ۱۵ ساعت نیز برای ایجاد حداکثر تخمگذاری کافی است، پرورش‌دهندگان می‌توانند زمانی که سن گله به حدود ۴۰ هفتگی رسید، طول روز را یک ساعت دیگر اضافه کنند.

سطح پروتئین جیره: ارتباط بین اندازه تخم‌مرغ و سطح پروتئین جیره تا حد زیادی به سطح متیونین یا متیونین سیستین جیره و اسید لینولئیک جیره بستگی خواهد داشت. متیونین به شکل دی-ال متیونین به‌نظر می‌رسد که بهترین منبع متیونین در جیره مرغان تخم‌گذار باشد. همچنین تامین مقادیر کافی کولین در جیره، تضمین خواهد کرد که متیونین به‌عنوان دهنده متیل عمل نخواهد کرد. علاوه بر این، منبع تامین متیونین هم مشخص شده است که می‌تواند بر اندازه تخم‌مرغ تاثیر بگذارد.در بیشتر مواقع وجود یک درصد اسید لینولئیک نیاز پرنده را تامین می‌کند، با وجود این برای حداکثر کردن اندازه تخم‌مرغ توصیه می‌شود تا سطح اسید لینولئیک جیره را با استفاده از منابع غنی از این اسید چرب تا حدود ۲ درصد افزایش داد.

منابع:

Factors_Influencing_Early_Egg_Size

Management_of_Egg_Size_through_Precise_Nutrient_De

ترجمه و تحقیق مهندس مهرداد صادقی(تیم علمی آرین رشد افزا(آرا))