‏رکورد تولید و مصرف غلات در جهان شکسته شد

با وجود دستیابی به رکورد بالای تولید غلات در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰، مصرف جهانی نیز بالا رفته است و بسیاری از انبارها خالی گشته اند.

🔶 شورای جهانی ‎غلات (IGC) پیش بینی از برداشت ۲.۲۲ میلیارد تنی غلات دارد. پیش بینی این شورا از عدم تاثیر این امر روی قیمت جهانی است ، زیرا مصرف غلات نیز به رکورد ۲.۲۱ میلیارد تن دست پیدا کرده است.

🔶 رشد تقاضای غلاتی جهانی عمدتا به این دلیل است که جهان ذرت زیادی مصرف می کند. میزان مصرف جهانی ذرت ۱.۱۸ میلیارد تن در سال است

🔶 شورای بین المللی غلات اظهار داشت که در سالجاری، برای چهارمین سال متوالی، جهان بیشتر از آنچه که استحصال می شود ذرت مصرف می کند.