پاییز امسال ٣٤٩ هزار رأس گوساله در دامداری‌های کشور متولد شد

به گزارش خبرنگار مهر،اطلاعات حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) که توسط مرکز آمار ایران در آذر ماه ١٤٠٢ اجرا شد نشان می‌دهد تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در آذر ماه ۵.۴۸ میلیون رأس شامل ١.٥٠ میلیون رأس دام اصیل، ٢.٣٢ میلیون رأس دام آمیخته و ١.٦٦ میلیون رأس دام بومی بوده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل ١١٩ هزار رأس افزایش یافته است.

در پاییز امسال تعداد ٣٤٩ هزار رأس گوساله در دامداری‌های کشور متولد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٢٢ درصد افزایش داشته است.

تعداد گاو و گوساله پروار شده در پاییز سال‌جاری ٤٦٢ هزار رأس برآورد شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٥ درصد افزایش یافته است.

مقدار تولید شیر گاو در فصل پاییز سال‌جاری نیز ۲.۱ میلیون تن برآورد شد که نسبت به مدت مدت مشابه سال قبل ٢٠ درصد افزایش داشته است.