نزدیک شدن هلند به تعیین جنسیت جنین درون تخم مرغ

هلند – واحد بیوتکنولوژ ی شرکت in Ovo هلند برای تعیین جنسیت تعیین جوجه (قبل از تفریخ) راه حلی در مقیاس بزرگ ارائه داده است که قصد دارد تکنولوژ ی آن را تا سال 2018 توسعه داده و وارد بازار نماید. این تکنیک سریع و ارزان می تواند به صورت مکانیکی در محل تخم گذاری به کار گرفته شود و گروه پروژه In Ovoمعتقدند که این تکنیک از تمامی روش هایی که تاکنون استفاده شده است سریعتر می باشد. این نوآوری تولیدکنندگان تخم مرغ را یک گام به توقف کشتار تعداد زیادی جوجه های نر یکروزه نزدیک می کند. آلمان از سال 2017 کشتن جوجه های نر را متوقف خواهد کرد. پژوهش هایی نیز در آلمان و کانادا برای یافتن روشی برای تعیین جنسیت جوجه قبل از به دنیا آمدن در حال انجام است. اهمیت دادن به آسایش و رفاه دام وطیور برای مصرف کنندگان مهم است: گروه In Ovo می گوید که بیش از 45 میلیون قطعه جوجه نر در سال در هلند کشته می شوند و دلیل آن تخم گذار نبودن آن ها است. در کل 2 و 3 بیلیون جوجه نر هر ساله کشته می شوند. به گفته بنیان گذاران پروژه In Ovo، ووتر بروینز (Wouter Bruins) و ویل استاترهیم (Wil Stutterheim)، این اولین کمپانی است که جنسیت را قبل از به دنیا آمدن جوجه در چند ثانیه تعیین می کند، این کمپانی فاکتورهای جدیدی را یافته است که جنسیت تخم را در نهمین روز خوابیدن روی تخم تعیین می کنند. آقای بروینز اظهار داشت که این مواد سریع عمل می کنند و یافتن آن ها نیز نسبتا آسان است .این تکنیک در یک مرغداری تخم گذار آزمایش شده است که این در آزمایش کمپانی In Ovo توانست جنین های نر و ماده را در موقعیت های گوناگون جدا کند. نمونه اولیه برای دستگاه چینش این تخم مرغ ها در حال توسعه است. این کمپانی می گوید که این روش علاوه بر جلوگیری از آزار جوجه های نر، مزایای زیست محیطی و تجاری را نیز در نظر گرفته است، مرغ ها طولانی مدت و بیهوده روی بعضی تخم ها نمی شیند، تخم مرغ های کمتری باید زیر مرغ ها قرار گیرد. در نتیجه مصرف انرژی و تولید گازهای CO2 کاهش می یابد.

منبع : دنیای کشت و صنعت شهریور 95 شماره 97