مصرف سیر در جیره طیور گوشتی و تخمگذار

سیر (Allium sativum) گیاهی است علفی و دو نوع است سیر سفید و سیر صورتی.
آلیسین اصلی ترین ماده فعال سیر است كه به سیر ویژگی داشتن بو و بسیاری از خواص درمانی می‌بخشد.
اين گياه حاوی آنزیم‌های آلیناز، پراکسیداز، میراسیناز، قند‌های گوکز و ساکارز، مواد معدنی سلنیوم، روی و ژرمانیوم، آمینواسید‌های سیستین، گلوتامین، ایزولوسین، تیامین، و ویتامین‌های B1 و B2 بوده و بطور معمول حاوی 60 درصد آب می‌باشد.
افزایش وزن، افزایش مصرف خوراک، افزایش بازده خوراک و همچنین افزایش وزن ماهیچه سینه‌ای
مصرف پودر سیر در جیره جوجه‌های گوشتی جمعیت باکتری‌های گرم منفی مانند اشرشیاکلی را کاهش داده است، اما بر جمعیت باکتریهای سودمند گرم مثبت مانند لاکتوباسیلوس‌ها اثر افزاینده داشته است
پودر سیر در جیره مرغ‌های تخم‌گذار نه تنها موجب کاهش محتوای کلسترول زرده تخم مرغ شد، بلکه روند کاهش واحد هاو (شاخص سفیده تخم‌مرغ) در زمان نگه‌داری تخم‌مرغ را کاهش داد؛ به این ترتیب ماندگاری تخم مرغ با پودر سیر افزایش می‌یابد.
همچنین سیر دارای یك ماده ضد‌اكسید است و می‌تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند.