قیمت هر کیلوگرم نهاده‌های دامی‌ تا پنج برابر افزایش یافته است

به نقل از ITPnews میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری ٩٠٠٠ تومان است در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت را ٩٥٠٠ تومان تعیین کرده بود. در حال حاضر قیمت تخم‌مرغ با احتساب ارز ٤٢٠٠ تومانی برای نهاده‌ها؛ ١٤ هزار و ٢٠٠ تومان است این در حالی است که نهاده‌ها نیز با ارز ٤٢٠٠ به دست تولیدکننده نمی‌رسد.  قیمت ریزمغذی‌ها حداقل چهار تا پنج برابر و قیمت واکسن حدود چهار تا ١٠ برابر شده است. هم‌اکنون در بازار نهاده‌ها فقط بحث کمبود مطرح نیست الان دیگر نهاده پیدا نمی‌شود. دیروزمرغدار سویا را به قیمت ٧٩٥٠ تومان خریداری کرده است امروز نرخ آن به ٩٠٠٠ تومان رسیده است.  قیمت هر کیلوگرم ذرت را نیز در بازار ٢٦٠٠ تومان اعلام شده .  در صورت ادامه این روند مرغداران مرغ‌های جوان خود را نیز به کشتارگاه خواهند فرستاد.  درباره طرح تحویل نهاده خام به کارخانجات خوراک و تحویل دان آماده به تولیدکننده نیز بیان می شود: در این زمینه تجربیات خوبی وجود ندارد و برخی کارخانجات باعث بدبینی تولیدکنندگان شده‌اند به همین دلیل مرغدار برای خرید به آنها مراجعه نمی‌کند. اگر قرار است این طرح اجرا شود باید زیر نظر خود تشکل‌ها باشد. به این معنا که تشکل‌ها یا کارخانه‌ای را بخرد یا اجاره کند و یا با آن قرارداد ببندد در این صورت طرح موفق خواهد شد.