تصمیمی برای حذف ارز دولتی نهاده‌های دامی نداریم

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه، علت بروز مشکل در تامین نهاده‌های دامی و افزایش قیمت این محصولات از دی ماه سال گذشته تاکنون چیست؟ آیا قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده‌های دامی حذف شود؟ چراکه برخی اخبار هم حاکی از این است که ذخیره نهاده های دامی مناسب نیست و اگر دولت راهکاری نداشته باشد تا چندماه آینده با چالش جدی در تولید محصولات پروتئینی از جمله مرغ مواجه خواهیم شد، گفت: روز یکشنبه بخشی از جلسه دولت را به گزارش وزیر جهاد کشاورزی اختصاص دادیم و گزارشی از وضعیت نهاده های دامی و کشاورزی دادند.

وی ادامه داد: به هر ترتیب فشارهای تحریم تمام مراودات تجاری کشور را تحت تاثیر قرار داده است و نهاده‌های دامی نیز از این مستثنی نیستند. فشارهای تحریمی همه عرصه هایی که ما وارد می‌کردیم و متکی به ارز بودند را تا حدودی متأثر کرده است‌.

ربیعی تاکید کرد: از ابتدای امسال واردات ذرت ما بیشتر از گذشته بوده و این کالای اساسی را به هیچ عنوان رها نکردیم. تا ۷۹ فرمالیسیون طیور مربوط به ذرت است بنابراین در زمینه ذرت اقدامات مناسبی انجام دادیم. وضعیت جو خوب است و با عنایت به اینکه هم اکنون در حال برداشت جو در کشور هستیم قطعا در جو مشکل نخواهیم داشت. ما در واردات کنجاله و سویا عقب بودیم که مطرح شد و با تمهیدات هیئت دولت، بانک مرکزی، صمت و جهادکشاورزی به زودی این عقب ماندگی تامین و کمبود جبران و رفع خواهد شد.

تصمیمی درخصوص تغییر نوع ارز نهاده‌های نگرفته‌ایم

ربیعی تصریح کرد: ذخایر ما امروز از وضعیت مناسبی برخوردار است. دولت فعلا تصمیمی در خصوص تامین نرخ و نوع ارز از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی در خصوص نهاده های دامی اتخاذ نکرده است. وزارت جهاد کشاورزی نیز تلاش هایی صورت داده که هم کاهش مصرف خوراک و هم کاهش مصرف بهینه نهاده های دامی را داشته باشیم و بتوانیم کاهش واردات و عدم نیاز به ارز را دنبال کنیم.