برنامه واکسیناسیون طیور در حال انجام است

باشگاه خبرنگاران جوان:
سخنگوی سازمان دامپزشکی گفت: با توجه به شیوع آنفلوانزا حاد پرندگان در فصل سرما، برنامه واکسیناسیون طیور در حال انجام است.
او گفت: بنابر برنامه ریزی های صورت گرفته ستاد ملی آنفلوانزا در بخش ادارات کل دامپزشکی استان ها ایجاد کردیم. همچنین ستاد آنفلوانزا شهرستانی هم داریم.

به گفته او، بنابر آخرین آمار تاکنون گزارشی از شیوع آنفلوانزا حاد پرندگان در هیچ یک از استان ها نداشتیم.

وی ادامه داد: سال گذشته ستاد ملی پیشگیری و کنترل بیماری در سطح استان ها، اقدامات لازم جهت پیشگیری از این بیماری را انجام دادند که در نتیجه کانونی از این بیماری مشاهده نشد.

سخنگوی سازمان دامپزشکی گفت: اکنون برنامه واکسیناسیون طیور در حال انجام است و امسال سازمان دامپزشکی با برنامه ریزی صورت گرفته در نظر دارد که همانند سال گذشته این بیماری را کنترل کند.