مکمل معدنی و ویتامینه دامی

شرکت آرین رشد افزا با توجه به نیاز دامداران به مکمل های معدنی و ویتامینه با قیمت و کیفیت مناسب، اقدام به تولید مکمل های دامی نموده است. لیست مکمل های معدنی و ویتامینه دامی: 1- مکمل پایه با فسفر صفر، 30، 60 و 90 2- مکمل ویژه گاو شیری 3- مکمل ویژه گاو پرتولید […]