پیش بینی افزایش قیمت سویا بدلیل بازارهای خوب صادراتی

قیمت دانه سویا علی رغم تولید عمده در جهان در حال افزایش است. دلیل اصلی افزایش قیمت های جهانی صادرات خوب این محصول است. بهبود تقاضا در بخش خوراک چین و بهبود شرایط اقتصادی دنیا، باعث تسهیل در فروش سویا در سطح جهانی شده است. شورای بین المللی غلات (IGC) پیش بینی ماهانه برداشت جهانی […]