پروژه های مهم طیور در حال انجام در ایالات متحده آمریکا

پروژه های مهم طیور در حال انجام در ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین جوایز و امتیازات بخش کشاورزی ایالات متحده آمریکا به بهبود بخشیدن تولید طیور اختصاص داده شده است. نزدیک به 10 میلیون دلار در اختیار محققان قرارگرفته است که راههایی در جهت بهبود بخشیدن استفاده از آب و غذا در بخش طیور […]