نمایشگاه Sommet برگزار نمی گردد؛ کرونا حتی به بزرگترین نمایشگاه دام فرانسه نیز رحم نکرد

سوولین برگزاری بزرگترین نمایشگاه دام فرانسه موسوم به Sommet De L’elevage برگزاری این رویداد را برای سال جاری میلادی لغو کردند. به گزارش بخش بین الملل پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛ با توجه به ایمیل رسیده به دفتر این رسانه، مسوولین برگزاری بزرگترین نمایشگاه دام فرانسه بدلیل آنچه با عنوان «بدتر شدن شرایط بهداشت عمومی […]