نقش ویتامین E در تغذیه طیور

  نقش ویتامین E در تغذیه طیور ویتامین E شامل تعدادی از ترکیبات فعال شبیه به هم است، هشت شکل مختلف این ویتامین در طبیعت موجود است و بر حسب اشباع یا غیر اشباع بودن زنجیره کناری به دو گروه تقسیم می شوند: توکوفرول توکوتری انول منابع ویتامین E ویتامین E به مدت کوتاه و […]