مزایای واکسیناسیون کوکسیدیوز برای طیور گوشتی و تخمگذار

طیور گوشتی: سال­های زیادی است که واکسیناسیون کوکسیدیوز روش اصلی کنترل کوکسیدیوز در گله­ های مولد و تخم­گذار بوده ­است. هدف، گسترش solid immunity در برابر گونه­ های آیمریای شایع به وسیله مواجهه با گونه­ های آیمریا در سنین اولیه می­باشد. در طیور گوشتی، روش اصلی پیش­گیری از کوکسیدیوز استفاده از ضد­کوکسیدیوز­های مخلوط در دان […]