مردم مرغ سایز مصرف کنند

خرید مرغ سایز

نماینده بخش غیر دولتی پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: قیمت مرغ زنده در چند روز گذشته روند نزولی داشته است. مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی در گفت وگو با ایانا، با اعلام این خبر افزود: مرغ زنده در مرغداری، بالای پنج هزار تومان قیمت داشت که در چند روز گذشته روند نزولی گرفته […]