مجتمع آموزشی فرهنگ ویژه کودکان مهاجر افغان

    با توجه به ازیاد کودکان مهاجر افغان بازمانده از ادامه تحصیل، مجتمع آموزشی فرهنگ با حمایت شرکت آرین رشد افزا از سال 1400 با 800 دانش آموز در منطقه زمزم تهران شروع به کار نمود. دانش آموزان در این مجتمع علاوه بر آموختن دروس خود از انواع آموزش های تکمیلی شامل مهارت های […]