کتابخانه دیزج مرگور(رشد1)

کتابخانه دیزج مرگور

در سال 1389 در روستای دیزج مرگور ارومیه ، استان آذربایجان غربی در طبقه بالایی مسجد تجهیز شده است.این روستا حدوداٌ 5500 نفر جمعیت دارد. تجهیزات اهدایی شامل 3عدد قفسه کتاب، 16 عدد صندلی مطالعه و 2 عدد میز مطالعه است. در سال 1392 این کتابخانه به مدت 4 روز ، میزبان کارگاه آموزشی ” […]