سیر، آنتی بیوتیک طبیعی

سیر، آنتی بیوتیک طبیعی پژوهش های اخیر نشان داده اند که ترکیبات سیر می تواند ۶۰ گونه قارچ و بیش از ۲۰ نوع باکتری را از بین ببرد که برخی مانند pneumocoque، عامل ذات الریه می شود. این خواص سیر مدیون ماده ای به نام آلیسین است که ضدمیکروبی قوی محسوب می شود. عملکرد این […]