زیان ماهانه تولیدکنندگان جوجه یکروزه به ۳۵۰ میلیارد تومان رسید

رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: با توجه به هزینه‌های تولید، زیان مرغداران در ماه به ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفت و گویی با اشاره به اینکه بازار جوجه یکروزه تعریفی ندارد، اظهار کرد: با توجه […]