روحانی و قالیباف برای احیای وزارت بازرگانی مذاکره کردند

🔹آنگونه که بیرونیت کسب اطلاع کرده، تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی با مذاکره اخیر رئیس جمهور و رئیس مجلس مجددا به جریان افتاده است. 🔹بازطراحی ساختار سه وزارتخانه و احیای وزارت «بازرگانی» اگرچه موضوع جدیدی نیست اما به نظر می‌رسد رئیس جمهور همچنان اصرار به جدایی بخش بازرگانی از بخش صنعت دارد و […]