ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ایجاد کرده

توزیع نهاده‌ها در بازارگاه دارای انحراف است و کنترل و نظارتی در آن وجود ندارد. مصداق آن این‌که از ابتدای سال ۹۹ تاکنون ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تن ذرت از بنادر ترخیص شده است اما متأسفانه فقط ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تن آن از مسیر بازارگاه توزیع گردیده است، مابقی آن واقعاً کجاست؟!! و یا اینکه چه نظارتی بر روند واردات […]