کاهش فروش آنتی بیوتیک های دامپزشکی

گزارشی که توسط آژانس دارویی اروپا منتشر شده است، کاهش قابل توجه فروش آنتی بیوتیک های دامپزشکی در سراسر اروپا را نشان می دهد. دهمین گزارش سالانه نظارت بر مصرف ضدمیکروب های دامپزشکی در اروپا با استفاده از داده های ارسالی از ۳۱ کشور اروپایی (۳۰ کشور اتحادیه اروپا و سوئیس) تهیه شده است که […]