مصرف سیر در جیره طیور گوشتی و تخمگذار

سیر (Allium sativum) گیاهی است علفی و دو نوع است سیر سفید و سیر صورتی. آلیسین اصلی ترین ماده فعال سیر است كه به سیر ویژگی داشتن بو و بسیاری از خواص درمانی می‌بخشد. اين گياه حاوی آنزیم‌های آلیناز، پراکسیداز، میراسیناز، قند‌های گوکز و ساکارز، مواد معدنی سلنیوم، روی و ژرمانیوم، آمینواسید‌های سیستین، گلوتامین، ایزولوسین، […]