روسیه اولین مورد از انتقال یک نوع آنفلوآنزای مرغی به نام “اچ ۵ ان ۸” به انسان را گزارش کرده

مقام ها گفتند که هفت کارگر یک مرکز پرورش مرغ در جنوب کشور به این ویروس آلوده شده اند. خانم پاپووا گفت که هیچ نشانه از انتقال ویروس از یک فرد به فرد دیگر وجود ندارد. او گفت: “کشف این جهش ها زمانی که ویروس هنوز توانایی انتقال از یک انسان به انسان دیگر را […]