خسارت بار ترین شیوع آنفلوانزای پرندگان تاریخ ژاپن؛ میزان معدوم سازی به ۲.۵ میلیون رسید

رویترز گزارش داد که شیوع آنفلوانزای پرندگان ژاپن با شناسایی ویروس در مزارع دو استان دیگر بدتر شد و در نتیجه تعداد رکورد معدوم سازی طیور این کشور زده شد و دولت دستور داده تا تمام مزارع مرغ در کشور ضدعفونی شوند. زیر نوع H5 آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به هشت استان از ۴۷ استان […]