برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام

بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۲ بهمن‌ماه سالجاری، مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام به منظور تعیین اعضای هیات مدیره و بازرس برگزار شد. در این مجمع که با حضور اکثریت اعضای انجمن (بیش از ۹۳ درصد) برگزار شد، اعضا رای های خود را برای انتخاب هیات مدیره جدید […]