استفاده از خوراک تولید شده توسط لارو مگس سرباز سیاه برای تغذیه ماهی قزل آلا

در استرالیا، از طریق جایگزینی بیشتر خوراک تولید شده توسط لارو مگس سرباز سیاه (BSFLM) که با دورریز مواد غذایی تغذیه می شوند، با کنجاله سویا یا پودر ماهی به تولید خوراک پایدارتر برای گونه های اصلی آبزیان (ماهی قزل آلا) کمک شده است. «دانکن رولند»، مدیر اجرایی اتحادیه مواد اولیه و افزودنی های خوراکی […]