کنسانتره 2.5% گوشتی

کنسانتره 2.5% گوشتی تک مرحله ای اپتیمم

کنسانتره تک مرحله ای اپتیمم برای آن دسته از مصرف کنندگان طراحی شده است که علاقه مند به مصرف یک نوع کنسانتره از ابتدا تا پایان دوره پرورش هستند. مطمئنا با افزایش سن پرنده نیاز پرنده به مواد مغذی موجود در کنسانتره کاهش می یابد، بنابراین میزان مصرف این کنسانتره نیز در ابتدای دوره پرورش بیشتر از پایان دوره است. این کنسانتره از نظر سطح مواد مغذی برای مرغداری های با عملکرد و سرعت رشد متوسط و شرایط معتدل آب و هوایی مناسب است. همچنین استفاده از کنسانتره تک مرحله ای اپتیمم خطای کارگری را کاهش می دهد.

آنچه که باید درخصوص کنسانتره گوشتی بدانید

تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰