کنسانتره تخمگذار پولت

کنسانتره تخمگذار پولت 2.5% و 5% نوع A و B رشدافزا

کنسانتره های تخمگذار آرین رشد افزا در 3 مرحله و برای تامین نیازهای مراحل مختلف دوره زندگی مرغ تخمگذار طراحی شده است. آنالیز کنسانتره های این شرکت بر اساس میانگین نیاز سویه های رایج در کشور تنظیم و به بازار ارائه شده است. اگر چه امکان فرمولاسیون کنسانتره به صورت سفارشی بر اساس نیازهای سویه های هایلاین، ال اس ال، نیک چیک، شیور و بوونز وجود دارد. کنسانتره های تخمگذار شرکت آرین رشد افزا به صورت 2.5% و میزان مصرف آن در طول دوره به میزان 25 کیلوگرم و ثابت است.
کنسانتره 2.5 درصد پولت:
این کنسانتره نیاز پرنده را از روز اول تا زمانی که پرنده به تولید 5% برسد، برطرف می کند. آنالیز غنی و بالانس این کنسانتره پولتی با وزن و شرایط بدنی ایده آل و دارای پتانسیل مناسب برای تولید را برای پرورش دهنده، فراهم می نماید. سطوح کافی مواد مغذی در دوره پرورش، مرغی با سن بلوغ مناسب، درصد تولید و ماندگاری تولید بالا، و تخم مرغی با کیفیت و بازارپسند را تضمین می نماید.
کنسانتره 2.5 درصد دوره تولید (نوع A و B):
برای دوره تولید مرغ تخمگذار دو کنسانتره فرموله و تولید شده است. نوع A را از 5% تولید تا زمانی که پرنده از پیک تولید عبور کند و تولید به 85% کاهش یابد، می توان استفاده کرد. نوع B برای ادامه دوره تولید از 85% تولید تا پایان دوره تولید تنظیم شده است. به طور معمول نوع A از هفته 18 الی 45 و نوع B از هفته 45 تا پایان دوره مصرف می شود. سطوح بالای مواد مغذی تامین شده در کنسانتره، خوراکی کامل و بالانس برای مرغ تخمگذار فراهم نموده و عملکرد تولید و کیفیت پوسته را به بهترین نحو تحت تاثیر قرار خواهد داد.
چنانچه در دوره تولک تصمیم بر مصرف کنسانتره گرفته شود، نوع B تامین کننده کلیه نیازهای پرنده در این دوره خواهد بود و مرغ را برای دوره بعدی تولید آماده می سازد.

تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰