کلیه تک ویتامین های خالص

واردات و تامين تک ويتامين هاي مخلوط در دان از عمده فعاليت هاي شرکت آرين رشد افزا (آرا) است. به طوري که کليه ويتامينهاي محلول در چربي و آب را از برندهاي معتبر اروپايي مانند Roche) DSM سابق) سوئيس، Adisseo (فرانسه)، BASF آلمان،Miavit و NB.Group وارد و در اختيار توليد کنندگان قرار مي دهد. همچنين ويتامينهاي مورد نياز در صنعت خوراک آبزيان جهت استفاده کارخانه جات توليد خوراک آبزيان و پرورش دهندگان ماهي نيز جزء اقلام وارداتي اين شرکت مي باشد

تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰