پریستارتر رشد

پریستارتر رشد (PLUS)

با توجه به اهمیت هفته اول در پرورش جوجه های گوشتی، کارشناسان تغذیه شرکت آرین رشد آواز اقدام به تولید پرستارتر پلاس برای هفته اول دوره پرورش نموده اند. طبق تحقیقات علمی، وزن مناسب هفته اول تاثیر بسزایی در وزن کشتار دارد. به طوری که هر گرم وزن بالاتر در پایان 7 روز وزن نهایی را 10 گرم افزایش می دهد. Growth Peristarter Plus حاوی مواد اولیه با قابلیت هضم بالا و تعادل بسیار دقیق اسیدهای آمینه است که منجر به جذب بهتر مواد مغذی و در نتیجه رشد بهتر در مراحل بعدی می شود.

ویژگی های Growth Pre-Starter Plus:
Growth Peristarter Plus بر اساس آخرین پیشرفت های علمی، غلظت پروفایل تمام اسیدهای آمینه با استفاده از پنج منبع پروتئین مختلف متعادل شده است که منجر به بهبود رشد و افزایش وزن گله در اوایل دوره پرورش می شود.
رشد پری استارتر پلاس به دلیل دارا بودن ترکیبات خاص پروبیوتیک و پری بیوتیک باعث افزایش قابلیت هضم غذا و ایجاد پرزهای مخاطی روده کوچک شده و جمعیت میکروبی مناسب و مفیدی را در سنین اولیه پرورش ایجاد می کند.
Growth pre starter Plus باعث افزایش رشد، ایمنی و جذب سریع کیسه زرده و همچنین رشد سریعتر دستگاه گوارش می شود که برای رسیدن به وزن کافی در هفته اول دوره پرورش ضروری است.
Growth Peristarter Plus به دلیل وجود ترکیبات توکسین بایندر و اسیدی کننده ها و همچنین اعمال اصول کنترل کیفی سخت و دقیق در تهیه مواد اولیه از بروز تنش های ناشی از آلودگی به سموم و کاهش کیفیت در اثر فعالیت قارچی جلوگیری می کند.
رشد پیش استارتر پلاس با کمک سیستم بافر خون منجر به تعادل مناسب آنیون-کاتیون در خوراک می شود.
لازم به ذکر است که ویتامین ها و مواد معدنی نقش حیاتی در سیستم ایمنی پرنده ایفا می کنند و با توجه به اینکه مقادیر مختلف ویتامین در طی فرآیند گرمایش، تولید و انتقال با میزان قابل توجهی همراه است. نزول کردن. شرکت آرین رشد آواز با در نظر گرفتن درصد بالاتری از موارد فوق از این کاهش سطح جلوگیری کرده است.

کلیه محصولات شرکت آرین رشد آواز از جمله پریستارتر پلاس رشد آوازا دارای مقادیر کافی ترکیبات آنتی اکسیدانی می باشد که از تخریب ویتامین ها و اسیدهای چرب غیر اشباع گیاهی در محصول نهایی جلوگیری کرده و کمترین استرس اکسیداتیو را برای پرنده به ارمغان می آورد.

تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰