میان دان (گرور)

با عبور از مرحله آغازین دوره پرورش و افزایش وزن جوجه گوشتی، همزمان با نیاز جوجه به مصرف دان با سایز بزرگتر، نیاز به انرژی بالاتر رفته و برخلاف آن احتیاج به پروتئین، اسیدآمینه  ها، مواد معدنی پرنیاز و ویتامین ها کاهش می یابد.تامین این احتیاجات در این دوره سنی، بر عهده میاندان می باشد. فرمول میاندان باید دارای آنالیز و فرمولاسیون خاصی باشد که در ادامه دوره پرورش علاوه بر ایجاد عملکرد مطلوب، مانع از بروز بیماریهای متابولیک گردد.

تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰