60 درصد دان مرغداری در بازار سیاه تامین می شود

به نقل از ITPnews رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه صنعت طیور کشور گفت: در شرایط کنونی کشور عراق و افغانستان در مقابل صادرات گوشت مرغ ریال پرداخت می کند.
وی با اشاره به اینکه وضعیت تولید مرغ هر روز خراب تر می شود، گفت: در حال حاضر نه تنها دان مرغ در بازار به اندازه کافی وجود ندارد تصمیم درستی در کارگروه تنظیم بازار هم گرفته نمی شود و این باعث کاهش انگیزه برای تولیدکننده های مرغ شده است. به عنوان مثال ستاد تنظیم بازار در دی و بهمن اسفند ۹۸ تصمیم گرفت که ۱۳۵ میلیون جوجه ریزی شود که نتیجه آن تا خرداد ماه ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خسارت به مرغدارها بود.
برومند چهارآیین با بیان اینکه طبق بنده ب ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه دولت باید نگاهش به کسب و کارها خلق ثروت ارزشی باشد و در امور فعالان اقتصادی دخالت نکند افزود: طبق  بند ب ماده ۳۱  قانون برنامه ششم اگر قیمت کالایی پس از قیمت گذاری دولتی پایین بیاید دولت باید اختلاف قیمت را جبران کند و مانع زیان تولیدکننده ها شود، اما در شرایط کنونی دولت تنها قیمت گذاری می کند و معتقد است هر کس که زیان می کند تولید نکند که در بلند مدت تولید را نابود می کند.
او با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار دستور جوجه ریزی ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه در تابستان امسال را داده است، افزود: حداکثر مصرف داخلی کشور به اندازه ۱۰۰ میلیون جوجه ریزی است و این ۲۰ میلیون قطعه جوجه اضافی برابر با ۳۰ هزار تن گوشت مرغ مازاد ماهانه است که منجر به زیان صنعت مرغداری کشور می شود.
چهار آیین با تاکید بر اینکه عوارض صادرات مرغ ۵ هزار تومان به ازای هر کیلو صادرات گوشت مرغ است، گفت: در شرایط کنونی که کشور عراق و افغانستان در مقابل صادرات گوشت مرغ ریال پرداخت می کند که به نفع خریدار است دولت هم سکوت کرده است، زیرا وقتی قیمت هر کیلو مرغ ۱.۶۶ دلار است قیمت هر کیلو مرغ صادراتی حدود ۳۵ هزار تومان تمام می شود اما وقتی ریال پرداخت می کنند قیمت بازار ایران را برای هر کیلو گوشت مرغ پرداخت می کنند و در نهایت با در نظر گرفتن عوارض صادراتی ۵ هزار تومانی برای هر کیلو مرغ، قیمت تمام شده ۲۳ هزار تومان می شود و این چندان به نفع تولید نیست.
او با اشاره به اینکه دولت نسبت به موضوع پرداخت ریال چشم پوشی کرده است، اظهار کرد: در شرایط کشور به دلیل ضعف لجستیک امکان نظارت بر بازار نیست و حتی در گوشت مرغ هم قاچاق وجود دارد.
او با اشاره به اینکه ۴۰ درصد دان مرغدارها توسط دولت تامین می شود و ۶۰ درصد دیگر باید در بازار آزاد تامین شود، اظهار کرد: در حال حاضر سویای دولتی با قیمت ۲۷۰۰ تومان و در بازار آزاد با قیمت ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان و ذرت دولتی با قیمت ۱۵۰۰ تومان و در بازار آزاد ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان به فروش می رسد و ۲۵۰ تومان هزینه حمل و نقل به هر کیلو اضافه می شود.
او با بیان اینکه در فصل تابستان تقاضا برای مرغ رو به افزایش است، اظهار کرد: کرونا باعث کاهش تقاضای ۱۰ درصدی مرغ شده اما چندان تغییر معناداری در بازار ایجاد نکرده است زیرا در خرداد ماه به بعد تقاضا برای گوشت مرغ افزایش می یابد.
وی با تاکید بر اینکه تابستان که مسافرت ها افزایش می یابد قیمت گوشت مرغ نیز بالا می رود، گفت: در شرایط کنونی به دلیل دخالت کارگروه تنظیم بازار در صنعت مرغ، زیان هایی را برای مرغدارها به همراه داشته است و حتی برخی از تولیدکننده ها مرغداری های خود را تعطیل کرده اند و اگر این روند ادامه داشته باشد در آینده ایران به واردکننده گوشت مرغ تبدیل خواهد شد.
او با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار وظیفه تامین نهاده و نظارت بر بازار را دارد، تصریح کرد: در شرایط کنونی کارگروه تنظیم بازار تنها به قیمت گذاری گوشت می پردازد و وزارت جهاد کشاوری طبق ماه ۲۰ قانون جامع دامپروری کشور دولت مکلف شده هر ساله قیمت محصولات پروتئینی را به صورت تضمینی اعلام کند و اگر به موقع خرید انجام نشود و اختلاف قیمت به وجود بیاید دولت باید زیان تولیدکننده ها را جبران کند اما این قانون ده ساله کنار گذاشته شده است.