55 درصد مرغ کشور در تعاونی ها تولید می شود

رییس اتاق تعاون ایران اعلام کرد: 110 هزار تعاونی کشور در بخش های خدمات، کشاورزی و صنعت فعال هستند و 55 درصد مرغ کشور را تولید می کنند. به گزارش ایرنا، بهمن عبداالهی، اظهار کرد:14 میلیون نفر بهره برداری در 110 هزار تعاونی فعال کشور حضور دارند که به 40 میلیون نفر و اگر سهام عدالت را در نظر بگیریم به 50 میلیون نفر خدمات ارایه می کنند.
عبداللهی ادامه داد: یک سوم شرکت های دانش بنیان و نیمی از حمل و نقل کشور در قالب تعاونی صورت می گیرد.
وی افزود: تعاون یکی از سه رکن مهم اقتصاد کشور به شمار می رود که بعد از انقلاب رشد خوبی داشته است. به گفته وی، یکی دیگر از ظرفیت های مهم بخش تعاون فروش کالا و صادرات از طریق فروشگاه های تعاونی است. وی به صندوق ضمانت سرمایه گذاری توسعه و بانک توسعه تعاون اشاره کرد و گفت: این نهادها از ظرفیت های بخش تعاون به شمار می روند که می توانند به توسعه بخش تعاون کمک کنند.

دنیای کشت و صنعت
اسفند 96 و فروردین 97