۶ نژاد اصلاح شده مرغ بومی ایران معرفی شدند

به گزارش خبر گزاری ایرنا:
رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشوردر جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اهمیت پرورش، توسعه و افزایش بهره‌وری نژادهای مختلف مرغ بومی در کشور، برنامه تکثیر این نژادها توسط معاونت بهبود تولیدات دامی در قالب تأسیس ایستگاه‌های اصلاح نژادی در ۶ استان شامل اصفهان، خراسان رضوی، فارس، یزد، آذربایجان‌غربی و مازندران اجرایی شده است.
طرح ملی اصلاح نژاد مرغ بومی که از مهمترین اهداف آن حفظ ذخایر ژنتیکی توده مرغ‌های بومی کشور است با توجه به قدمت ۳۰ ساله، توانسته است ضمن حفظ ذخائر ژنتیکی، توان تولید مرغ‌ های بومی را در شرایط روستایی افزایش داده و موجبات کمک به اقتصاد خانوار روستایی را فراهم کند.
در ادامه یکی از اهداف اصلی این موسسه را تامین امنیت غذایی کشور عنوان کرد
وی اظهار کرد: یکی دیگر از برنامه های این موسسه حفظ و ثبت تبارنامه نژادهای مختلف اسب در کشور است که این طرح در بعضی از استان ها به پایان رسیده و باید تمام اسب ها ثبت و شناسنامه دار شوند.