۱۰۰ هزار ‎مرغ مربوط به ۲ فارم ‎مرغداری تلف شدند

در پی تعطیلی کشتارگاهی در انگلیس بدلیل شیوع کرونا ۱۰۰ هزار ‎مرغ مربوط به ۲ فارم ‎مرغداری تلف شدند

کمبود ظرفیت اضافی در صنعت کشتارگاهی انگلیس به این معنی است که اگر کشتارگاه های بیشتری مجبور به تعلیق کار شوند، پرندگان بیشتری از بین خواهند رفت.

ریچارد گریفیتس، مدیر ارشد اجرایی شورای مرغداری انگلیس، نگرانی های خود را در مورد کمبود احتمالی تأمین گوشت مرغ در این کشور گفت: شیوع کرونا در کارخانه های فراوری گوشت نشان می دهد که هیچ سطحی از آماده سازی و هوشیاری نمی تواند ما را در مقابل کرونا بطور کامل محافظت نماید. ما باید سلامت افراد جامعه خود را در اولویت قرار دهیم.

آمار منتشر شده نشان می دهد که ۸۰ کارگر که در بخش برش کار می کردند، نتیجه تست آنها کرونا مثبت بود، هم اکنون کل بخش برش این کشتارگاه با ۳۵۰ کارگر بسته شده است.

این کشتارگاه ۷ درصد بازار فرآوری طیور انگلیس را در دست خود دارد و در سال ۲۰۱۸ هفته ای یک میلیون پرنده از طریق کشتارگاه خود فرآوری می نمود.