گفت‌وگو با حیوانات به مدد هوش مصنوعی

هوش مصنوعی به ما در رمزگشایی زبان‌های باستانی کمک کرده است واکنون محققان سرگرم استفاده از همان روش برای کمک به درک زبان حیوانات خانگی هستند.محققان معتقدند که دردهه آینده می‌توان با حیوانات خانگی خود گفت‌وگو کرد.
پایگاه اینترنتی wired،توانایی‌های تقویت شده انسان‌ها با استفاده از هوش مصنوعی برای رمزگشایی زبان‌ها به جایی رسیده است که می‌توانند زبان‌هایی را ترجمه کنند که هیچ موجود زنده‌ای با آنها صحبت نکرده است.اکنون محققان شرکت GavagaiAB در سوئد سرگرم ابداع برنامه‌ای هستند که با استفاده از نرم‌افزار آنالیز هوش مصنوعی می‌تواند اصوات دلفین‌ها را رمزگشایی کند.
این نرم‌افزار که Gavagai نام دارد با تسلط بر ۴۰ زبان انسانی،اکنون برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد نوع احساسی که گوینده در زمان صحبت کردن دارد،استفاده می‌شود؛شرکت ‌های علاقه‌مند به این ابزار معتقدند که رمزگشایی زبان دلفین توانایی این نرم‌افزار را بیشتر می‌کند

از همین فناوری در ترجمه زبان‌های سایر حیوانات از جمله«میمون رزوس»و«گیبون گونه‌ سفید رنگ»نیز استفاده می‌شود.تاکنون،این فناوری ظرافت‌هایی را ثبت کرده است که صدها صدای مختلف گیبون را متمایز می‌کند.این حیوانات صداهای«هو»تولید می‌کنند اما با الگوها و تلفظ‌های متفاوت که با مفاهیم و کلمات مختلفی ارتباط دارند.محققان سپس این الگوها را به کامپیوتر تغذیه می‌کنند تا معنی و متن آنها را ترسیم کند.
با استفاده از سیستم هوش مصنوعی«گوگل ترانسلیت»می‌توان زبان‌های مختلف انسان‌ها را با سرعت فرا گرفت و ترجمه کرد.اما اکنون این سوال مطرح است که چه زمانی می‌توان از این نوع فناوری برای ترجمه زبان حیوانات استفاده کرد؟محققان معتقدند که در عرض یک دهه آینده مترجم زبان حیوانات به بازار عرضه می‌شود و انسان‌ها می‌توانند با حیوانات خانگی خود گفت‌وگو کنند.
منبع: .itpet.net