کشور ژاپن، ذرت آمریکا را تبدیل به اتانول می کند

انتظار می رود که ژاپن در ماه ژانویه سال 2018 میلادی، مصوبه ای را تایید کند که بر طبق آن، استفاده از اتانول بر پایه ذرت آمریکایی در تولید بیواتیل ترت بوتیل اتر، مورد قبول واقع شود.
در حال حاضر، تمامی اتانول هایی که به ژاپن وارد می شوند، بر پایه نیشکر هستند و از کشور برزیل وارد می شوند، زیرا نیشکر، تنها منبع اتانول نسل اول می باشد که در حال حاضر با استاندارد پخش گازهای گلخانه ای ژاپن، مطابقت دارد. میزان پخش گازهای گلخانه ای این اتانول، از گازوئیل کمتر است.
این تصمیم کشور ژاپن، در پی نشست چندین متخصص کمیته ژاپن اتخاذ گردیده است تا از این طریق بتوانند میزان پخش گازهای گلخانه ای اتانول ذرت آمریکا را بررسی نمایند.
این قانون جدید، بعد از مدت زمان تعیین شده برای بررسی بیشتر، در سال مالی 2018 میلادی، یعنی از اوایل 2018 تا مارس 2019، به اجرا در خواهد آمد.
کشور ژاپن در سال 2016 میلادی، 757 میلیون لیتر اتانول را برای مصرف در بخش حمل ونقل، وارد کشور کرد که از این مقدار، 696 میلیون لیتر به شکل اتیل ترت بوتیل اتر و 61 میلیون لیتر از آن، برای استفاده در تولید اتیل ترت بوتیل اتر داخلی، مصرف شدند.
تمامی این اتانول ها، از نیشکر برزیلی ساخته شده بودند.
وزیر تجارت، اقتصاد و صنعت، پیشنهاد کرده است که منابع تولید اتانول، باید متنوع باشند تا وضعیت امنیت انرژی، بهبود پیدا کند و هزینه کلی منابع تولید اتانول نیز کاهش یابد.

منبع: ماهنامه ITP دی ماه 96