کدام کالاهای اساسی ارز می‌گیرند؟

به نقل از خبر گزاری مهر: ششمین مرحله نظر دستگاه، ارسالی وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی منتشر شد.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی اعلام کرد: در راستای شفاف‌سازی نظر وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نهاده‌ها که از سال جدید با سیاست‌های دفتر خدمات بازرگانی و معاونت توسعه بازرگانی وزارتخانه انجام گرفته، لیست ششمین مرحله نظر دستگاه ارسالی وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی برای تخصیص ارز، اعلام شد.

وی افزود: در مرحله ششم، برنج، بذر و اندام‌های تکثیری گیاهی، افزودنی و مکمل خوراکی دامی، انواع سموم، کود، روغن، حبوبات، گوشت گوسفندی، مواد اولیه دارویی دامپزشکی، قند و شکر، ذرت دامی، (آبزیان، طیور و دام مولد و مواد ژنتیکی آنان)، خاک تورب و تجهیزات گلخانه که دارای فیش‌های فعال و اظهاریه گمرکی بودند، معرفی شدند.