کتابخانه دیزج مرگور

کتابخانه دیزج مرگور(رشد1)

در سال 1389 در روستای دیزج مرگور ارومیه ، استان آذربایجان غربی در طبقه بالایی مسجد تجهیز شده است.این روستا حدوداٌ 5500 نفر جمعیت دارد. تجهیزات اهدایی شامل 3عدد قفسه کتاب، 16 عدد صندلی مطالعه و 2 عدد میز مطالعه است.
در سال 1392 این کتابخانه به مدت 4 روز ، میزبان کارگاه آموزشی ” طرح با من بخوان ” با حضور 15 نفر از کتابداران غرب کشور انجمن حامی بود.