کتابخانه‌ «با من بخوان» خانه دوم کودکان منطقه دروازه غار

ایجاد و تجهیز اتاق کودک در موسسه توانمند سازی آوای ماندگار دروازه غار

کتابخانه‌ «با من بخوان» خانه دوم کودکان منطقه دروازه غار شد.

روز دوشنبه ۱۵ اَمردادماه ۱۳۹۷ در موسسه توانمندسازی آوای ماندگار ، «کتابخانه‌ کودک‌محور «با من بخوان» با حضور کودکان، مادران و پدران گشایش یافت.

بر اساس توافقنامه مرکز توانمند سازی آوای ماندگار دروازه غار و موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان که در سال گذشته انجام شد ، کار باز سازی بخشی از ساختمان فعلی آوای ماندگار در فضایی به مساحت 40 متر مربع با رعایت استانداردهای یک کتابخانه کودک محور که از چند ماه قبل آغاز شده بود به پایان رسیده و آماده بهره برداری شد.

در این کتابخانه، علاوه بر تشکیل جلسات کتابخوانی کودکان ، به مربیان مرکز برنامه تقویت سواد پایه را با بسته‌های آموزش خلاق  برای کودکان پیش‌دبستانی اجرا خواهند کرد.

دو نفر از دختران مستعد  محله  به مدت چهار ماه در دوره های مختلف موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان آموزش دیده اند و اکنون در حال همکاری با این پروژه هستند .

بازسازی محل و  کتابخانه ، تجهیز با بسته‌های سواد پایه و تهیه امکان سیستم سرمایشی و گرمایشی کتابخانه  با پشتیبانی شرکت آرین رشد افزا(آرا)  انجام شده است.

کتابخانه‌ «با من بخوان» خانه دوم کودکان منطقه دروازه غار کتابخانه‌ «با من بخوان» خانه دوم کودکان منطقه دروازه غار کتابخانه‌ «با من بخوان» خانه دوم کودکان منطقه دروازه غار کتابخانه‌ «با من بخوان» خانه دوم کودکان منطقه دروازه غار کتابخانه‌ «با من بخوان» خانه دوم کودکان منطقه دروازه غار کتابخانه‌ «با من بخوان» خانه دوم کودکان منطقه دروازه غار کتابخانه‌ «با من بخوان» خانه دوم کودکان منطقه دروازه غار کتابخانه‌ «با من بخوان» خانه دوم کودکان منطقه دروازه غار کتابخانه‌ «با من بخوان» خانه دوم کودکان منطقه دروازه غار کتابخانه‌ «با من بخوان» خانه دوم کودکان منطقه دروازه غار کتابخانه‌ «با من بخوان» خانه دوم کودکان منطقه دروازه غار