چشم نصف جهان به زاینده‌رود روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، جریان آب زاینده‌رود ساعت ۱۱ پیش از ظهر روز دوشنبه به دیار نصف جهان رسید. شماری از مردم اصفهان از صبح مانند همیشه در بستر خشک زاینده‌رود به استقبال آب آمدند.

خروجی سد زاینده رود با هدف کشت پاییزه غرب و شرق اصفهان از عصر روز شنبه بیستم آبان ماه افزایش یافت.

پیش‌تر رئیس حوضه آبریز زاینده رود به خبرنگار مهر گفته بود که ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب برای کشت پاییزه در نظر گرفته شده است.

آنطور که رئیس هیأت مدیره اتاق اصناف کشاورزی استان به خبرگزاری مهر گفته است آب زاینده رود برای کشت غله کشاورزان شرق و غرب اصفهان جاری می‌شود و مبنای توزیع و تقسیم آب در سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ کمیته حقابه ها خواهد بود.

بنا بر تازه‌ترین آمار اعلام شده از سوی وزارت نیرو، ذخیره سد زاینده رود ۴۰۱ میلیون مترمکعب است.